Skolen åpnes for alle elevene

I løpet av neste uke, mandag 11. mai-fredag 15. mai skal alle elevene tilbake på skolen. Hver klasse får en egen plan. Det er fint hvis flest mulig sørger for egen transport til skolen.

Skolen har fått en mulighet for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole, deler av opplæringen er digital og at ikke alle elever er tilstede samtidig, for å redusere belastningen på kollektivtrafikken.

I løpet av de første dagene elevene er på skolen, får de noe tid til å være sammen sosialt som klasse. I undervisningen vektlegger vi at elevene får den kompetansen som læreplanmålene sier og at de får en standpunktkarakter i aktuelle fag.

Vi minner om at elever som er syke, må være hjemme. Regler for smittevern som hyppig håndvask og avstand på minste en meter finner du på skolens hjemmeside, den gjelder både på kollektivtrafikk og på skolen.

Meld fra til kontaktlærer hvis dere har spørsmål. Vi gleder oss til å møte alle elevene våre i løpet av neste uke.

Hilsen Rektor Kari B Kleivset

Til toppen