Nye karanteneregler i videregående skole

Karantenereglene er nå like for alle elever, enten du er over eller under 18 år. Dette innebærer at du som elev i videregående skole ikke trenger å være i smittekarantene selv om du har hatt nærkontakt med en smittet.

Forutsetningen er at den smittede er en som du ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. Du anbefales å testes deg så raskt som mulig etter nærkontakt med en smittet person, og på dag 3 og dag 7.

Denne endringen gjør det lettere for oss på skolen, da hele klasser har samme regler uavhengig av elevenes alder. Ved et kjent smittetilfelle i klassen kan elevene hente tester til samme dag og dag 3 og 7 i servicetorget, og være til stede på skolen hele tiden.

På helsenorge.no står følgende utdrag under «Hvem er unntatt fra smittekarantene?»

De som er under 18 år eller elev i videregående skole, og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede. Dette innebærer at barn eller elever i videregående skole ikke trenger å være i smittekarantene selv om de har hatt nærkontakt med en smittet. Forutsetningen er at den smittede er en som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales å teste seg. Barn og elever i videregående skole må være i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet.

Til toppen