Informasjon om skoleplass

Nå har dere som har søkt skoleplass fått et svar om hvilken skole dere er kommet inn. Har du fått skoleplass på Søgne videregående skole og har spørsmål?
Sjekk denne nettsiden:

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoleplass/?fbclid=IwAR3-LhtM2kizHNhLfg19__NxJg7Gp6cwPBHNbwvQrOsm56nW6MPLiCOj2G8

Til toppen