Foreldremøter

Møte for foresatte til VG1-elever  

Første skoledag for elevene på Søgne vgs etter sommerferien er 19.08.21. Vi ønsker å invitere foresatte til VG1-elevene våre til et møte 24.august kl. 18:00 slik at foresatte kan få god informasjon om skolen og elevenes nye skolehverdag. Møtet vil avholdes på Søgnetunet 3, nærmere sted kommer senere. Vi vil oppfordre til at det av plass- og smittevernhensyn møter kun en foresatt for hver elev.

Hjertelig velkommen som foresatt til en elev på Søgne vgs. 

Til toppen