Elevundersøkelsen 2021

Hvert år gjennomføres det elevundersøkelse på de videregående skolene - og nå er det vår tur. 

Til undersøkelsen er det lagt inn obligatoriske spørsmål om følgende tema:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Arbeidsforhold og læring
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Trygt miljø
 • Regler på skolen
 • Utdannings- og yrkesrådgiving
 • Koronapandemien

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Dere kan også finne informasjon om undersøkelsen på Udir sine sider: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Til toppen