SAM 2042

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å fortsette utdanningen din på universitetet eller høgskoler.
Elever som har søkt VG3 påbygg til studiekompetanse kan endre valg av skole til Søgne videregående skole ved å sende inn skjema til inntak i Vest-Agder fylkeskommune.

Skjema finner du i høyre kolonne. Adressen det skal sendes til er postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, Postmottak, Pb 501 Lund, 4605 Kristiansand. Det er HKU i Vest-Agder fylke som har vedtatt at Søgne videregående fra høsten 2018 kan ha en klasse med inntil 30 elever innenfor studieforberedende Naturforvaltning. Skolen legger til rette for at elever som søker påbygg til studiekompetanse på Søgne vgs får tilsvarende tilbud om fag som de ville fått på den skolen de opprinnelig søkte. Det er kun valgfag som er ulikt fra skole til skole. De obligatoriske fagene er de samme. De fagene elever på påbygg kan velge vil være klart ved skolestart.

av testvafno2, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden