Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids/aktivitetstilbud, bo og fritid.

Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for Studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus. Dette er områder som skal kvalifisere til voksenliv.