Fleksibilitet i forhold til den enkeltes opplæringsplan er viktig. På Søgne videregående skole kan du velge arbeidslivstrening med naturbruk.

Arbeidslivstrening  tar utgangspunkt i felles læreplanverk for grunnskole og videregående opplæring, læringsplakaten og lokale læreplaner. Det legges vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Aktuell sluttkompetanse gir eleven grunnlag for ordinært eller tilrettelagt arbeid. Kompetansemål for fellesfagene hentes fra Kunnskapsløftet.  Innefor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager pr. uke. Det legges også vekt på ungdomsbedrift/entreprenørskap. 

av testvafno2, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden