00015

Skoleåret 2016-17 utarbeidet skolens ansatte virksomhetsplanen med visjon, verdier, målsettinger og tiltak.
Verdiene er Mestring, Miljø, Muligheter og Mangfold.


Et av tiltakene er at Økologiske prinsipper må inngå i all undervisning.
Våren 2017 ble den økologiske undervisningshagen etablert. VG1-elever jobbet med jordforbedring, sådde og plantet under maisplast, i pallekarmer og på friland.

Resultatet ble en vakker, velduftende, funksjonell hage som gav oss kvalitetsprodukter. Det er plantet frukttrær og bærbusker som er flerårige, ellers var det ettårige grønnsaker, urter og blomster som var produktene dette året.

Allmennheten fikk mulighet til å høste fra pallekarmene. Betingelsen var at de måtte luke bort ugress. 

Skoleåret 2017-18 er planen å videreutvikle denne hagen.

 

av Kleivset, Kari Brunvatne, publisert 18. januar 2018 | Skriv ut siden