Søgne Videregående skole er en godkjent trafikkskole. Skolen tilbyr trafikalt grunnkurs og traktoropplæring til alle skolens elever. Elevene ved Søgne Videregående skole som skal bruke kjøretøy i sin opplæring må ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Ved ledig kapasitet på kursene tar vi også imot deltakere som ikke er elever på Søgne vgs.

Trafikalt grunnkurs er et kurs alle som skal drive øvelseskjøring med personbil, traktor eller moped må ha. Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år, og alle kurskvelder må gjennomføres.

av testvafno2, publisert 16. september 2014 | Skriv ut siden