Det arrangeres praksisdag på Søgne vgs. hver vår.

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs (7 timer) og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Kurs for første gang (nye):

Teoridelen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler vi at du tar teorikurset (7 timer) og leser pensum heime. Praksisdagen er obligatorisk (7 timer), deretter må du bestå eksamen, som tas i timen etter praksisdagen.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før.

Du kan fornye sjøl om det har gått ut. Det er obligatorisk med teorikurs på 7 timer og bestått eksamen, som tas i timen etter praksisdagen.

av testvafno2, publisert 21. mai 2013 | Skriv ut siden