Søgne vgs startet opp med et nytt kull nettbasert agronomutdanning høsten 2016.

Søgne vgs startet opp med et nytt kull nettbasert agronomutdanning høsten 2016. Hvem er tilbudet aktuelt for? Nettbasert agronomutdanning for voksne er et tilbud til de som:

1. Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområda som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløyser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.

2. Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.

3. Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.

4. Ønsker grunnleggende kunnskap, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.

5. Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål

Søknadsskjema finner du her

Plan for helgesamlinger finner du her


 

av testvafno2, publisert 21. april 2016 | Skriv ut siden