Søgne videregående skole ønsker å tilby spisskompetanse for ulike målgrupper. Samarbeid med kompetanseorganisasjoner gir mulighet for å samarbeide om fagkurs, møter, seminarer og bygge et nettverk for utvikling av kompetanse.

Vi har en målsetting om å utvikle samarbeidet for å kartlegge behov og sette i gang tilbud ut fra det behovet som kartleggingen viser. Intensjonsavtaler med de ulike parter må inngås når det er avklart roller og innhold i avtalene

Agders grønne kompetansesenter blir et kraftsenter innen grønne fagområder. Senteret ønsker å vektlegge områdene bærekraftighet, klima, forskning og utvikling, kunnskapsutvikling og fornybar energi. 

Aktiviteter som planlegges:

 • Videregående utdanning for voksne (etablert)

 • Oppstart av fagskoletilbud

 • Ressurssenter for urbant og bynært landbruk

 • Faglig samarbeid med organisasjoner

 • Samarbeid om kompetanse for lærlinger

 • Ulike kurstilbud i samarbeid med næring

 • Videreføring av skolens eget kurstilbud

 • Veiledning innen hagebruk

 • Grønn teknologi

 • Utvikle samarbeid med kompetansemiljøer

 • Stedstilpasset skogbruk og biologisk mangfold

av Åtland, Kristin, publisert 26. mars 2019 | Skriv ut siden