Skolen ønsker å tilby spisskompetanse for ulike målgrupper. Samarbeid med kompetanseorganisasjoner gir mulighet for å samarbeide om fagkurs, møter, seminarer og bygge et nettverk for utvikling av kompetanse.

Vi har en målsetting om å utvikle samarbeidet for å kartlegge behov og sette i gang tilbud ut fra det behovet som kartleggingen viser. Intensjonsavtaler med de ulike parter må inngås når det er avklart roller og innhold i avtalene

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 15. mai 2018 | Skriv ut siden