Informasjon om utdanningsprogrammene finner du på VilBliNo

Slik søker du
Logg inn på Vigo med MinID. Alle elever i 10. klasse får tilsendt MinID-kode i posten. Hvis du ikke har kode, kan du ringe tlf. 80030300, eller sende e-post til brukerstotte@difi.no. Når du er logget inn, finner du søknadsskjema, og beskrivelse av hvordan du går fram.

Fordelingen av søkerne på de tilgjengelige skoleplassene kalles "inntak". Ved hovedinntaket blir de fleste plassene fordelt og du får beskjed om hvor du er kommet inn. Ved suppleringsinntaket fordeles de siste plassene. Dersom du oppfyller kriterier for å få søknaden vurdert individuelt, kan du søke særskilt inntak. Skolens rådgiver hjelper deg med å fylle ut et vedleggskjema til søknaden.

Se spesielle bestemmelser om godkjenning av opplæring i utlandet for utvekslingselever og innvandrere med oppholdstillatelse, som søker videregående opplæring i Vest-Agder.

Hvis du lurer på noe som gjelder søknad og inntak, finner du kanskje svaret her.

Søknadsfrister
1. feb. Særskilt inntak
1. mars Ordinært inntak
Andre frister:
1. mars Valg av programfag
1. juni   Innsending av vitnemål fra utlandet
1. juli    Innlevering av vitnemål
1. juli Forhåndssvar via Vigo.no
Inntakskalenderen
Ca. 11. juli Hovedinntak videregående skoler i Vest-Agder
Ca. 2. aug. Suppleringsinntak videregående skoler i Vest-Agder
14. aug. Skolestart
1. april-15. sept. Inntak til læreplass

Inntaksregioner
Inntaksreglement, sammendrag:

Hvis du bor i Vest-Agder skal du søke til skoler eller studiesteder i egen inntaksregion, dersom det programområdet du ønsker tilbys der. Unntak står beskrevet på VilBliNo under avsnittet Inntaksregioner. Du kan søke på skoler i de andre regionene til programområder som ikke tilbys i din inntaksregion. Søknaden blir vurdert ut fra karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10), og du må kvalifisere deg i konkurranse med andre søkere

Se hele inntaksreglementet med spesialbestemmelser for de ulike regionene her.

av testvafno2, publisert 13. november 2012 | Skriv ut siden