(https://www.vilbli.no/nb/nb/vest-agder/soknadsfrister-og-inntakskalender/a/026990)

(https://www.vilbli.no/nb/nb/vest-agder/soknadsfrister-og-inntakskalender/a/026990)

 

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist 

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

Informasjon fra Vest-Agder

 

Årshjul

15. januar Frist for å søke utvidet tid (med garanti for å få søknaden behandlet innen søknadsfrist for skoleplass)
1. februar Søknadsfrist for fortrinn, individuell behandling, lærekandidater og minoritetsspråklige
1. mars Ordinær søknadsfrist
Medio mars Svar på søknad i fortrinnsinntak
1. juli Innsendingsfrist for dokumentasjon (eks. flyttemelding, dokumentasjon på utenlandsk utdanning)
Innen 10. juli Hovedinntak - Beskjed om resultatet av inntaket sendes alle søkere
20.–25. juli Svarfrist (du får beskjed om svarfrist når du får svar på din søknad)
Ca. 5. august Suppleringsinntaket
10. august Skolene overtar inntaket
19. august Skolestart
1. september Inntaket avsluttes
1. oktober  Tilmeldingsfrist for kommunene for nye elever som skal søkes inn etter bestemmelser om fortrinn 
1. november Tilmeldingsfrist til PPT for elever som søker utvidet tid etter § 6- 19
 

Melding om inntak

Når inntaket er gjennomført vil du få en sms og e-post til det telefonnummeret og den e-postadressen du har oppgitt i nettsøknaden på www.vigo.no. Alle søkere kan gå inn på www.vigo.no og se hvilket utdanningsprogram eller programområde og hvilken skole de har kommet inn på og/eller står på venteliste til.

 • For å logge inn på www.vigo.no må du bruke samme brukerID og passord som du benyttet tidligere.
 • Du må svare på tilbudet innen den oppgitte svarfristen. Dersom du ikke svarer blir du slettet som søker.

Skolestart

Dato og klokkesett for skolestart vil bli oppgitt i nettsøknaden på www.vigo.no. Dersom du ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle skolens kontor innen kl. 15.00, kan du miste skoleplassen din!

Vedlegg Vest-Agder

  

 

Registrer søknaden din på vigo.no

vigo.no

vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Mange private videregående skoler har søking direkte til skolen.

Elektronisk ID

Når du skal bruke offentlige tjenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjør kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlige, for eksempel når du skal søke skoleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velge mellom fire elektroniske ID-er: MinID, BankID, Buypass og Commfides. På eid.difi.no får du hjelp og brukerstøtte til alle de fire elektroniske ID-ene. Her på vilbli.no finner du bare informasjon om MinID. 

Logg inn på vigo.no med MinID

Når du skal bruke MinID første gang, må du identifisere deg med PIN-kode: 

 • Du får brev med PIN-koder til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere).
 • Hvis du ikke har fått PIN-kodebrevet kan du bestille det på skatteetaten.no/pin.
Første gang du bruker MinID
 • Gå til vigo.no
 • Logg inn med MinID. Du trenger 
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • PIN-koder fra kodebrev
 • Registrer deg som bruker med
  • selvvalgt passord
  • mobilnummer*
  • avkryssing for kode på SMS
  • e-postadresse
Neste gang du bruker MinID
 • Gå til vigo.no
 • Logg inn med MinID. Du trenger
  • fødselsnummer
  • selvvalgt passord 
  • kode på SMS*

Tips
Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS!
 

Registrer søknaden din på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Registrer søknaden din. Du finner informasjon på søkesiden.
 • Les instruksjonene nøye.
 • Se også Hva kan du søke?.
 • Trenger du hjelp med søknaden? Kontakt rådgiver på skolen din.
 • Husk å skrive ut kvittering av søknaden før du logger ut.
 • Har du avsluttet grunnskolen i utlandet, må du kontakte fylket du skal flytte tilbake til før du kan søke videregående opplæring på vigo.no.

Endre opplysninger om deg på vigo.no

 • Før søknadsfristen kan du endre søknaden din når du vil på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer eller ny e-postadresse må du
  • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker)
   – husk at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID.
  • melde fra til inntakskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).
  Tenk om en annen får inntaksmeldingen din!

Vedlegg til søknaden

 • Merk alle vedlegg med fødselsnummer.
 • Pass på at du har riktig antall eksemplarer av hvert vedlegg.
 • Send alle vedlegg til søknaden din per post til inntakskontoret i hjemfylket ditt innen søknadsfristens utløp.

Hvor du får tak i vedleggskjemaene, finner du i informasjonen fra fylket ditt.

Hjelp til MinID

Viktig!
 

Har du glemt passordet?

 • Gå til vigo.no 
 • Logg inn med MinID
 • Velg «glemt passord» og skriv inn fødselsnummeret ditt
 • Du vil nå motta to koder: én på SMS og én på e-post
 • Har du ikke mobiltelefonen eller e-posten din tilgjengelig, må du bruke PIN-kode fra kodebrevet

Har du ikke PIN-kodebrev?

 • Bestill PIN-kodebrev på skatteetaten.no/pin.
 • PIN-kodene kan bare sendes til din folkeregistrerte adresse.

* Har du ikke mobiltelefon?

 • Uten mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på vigo.no med MinID.
 • Du trenger også fødselsnummeret ditt og det selvvalgte passordet ditt til MinID.

Trenger du mer hjelp?

Kontakt brukerstøtten for MinID og elektronisk ID på

eid.difi.no finner du hjelpefilmer og svar på vanlige spørsmål.

Søknad på papir

I noen fylker kan du sende papirsøknad. Rådgiver på skolen din og inntakskontoret kan fortelle deg om dette gjelder i hjemfylket ditt.

Informasjon fra Vest-Agder

 

Endring av telefon og e-post

Det er mulig å endre mobilnummer, hjemmetelefonnummer og e-postadresse helt frem til 1. juli. Det er viktig at vi har korrekte opplysninger fordi vi vil bruke mobilnummeret eller e-post adressen for å gi deg beskjed om at du har fått et tilbud fra oss. Du må logge deg inn på www.vigo.no for å se tilbudet og svare på det.

Søknadsfrister

1. februar  Søknad om fortrinnsrett, individuell behandling, for minoritetsspråklige og lærekandidater
1. mars

Ordinært inntak og søknad om formidling til læreplass

Den elektroniske søknadsbasen stenger kl 23.59 dagen søknadsfristen utløper. Dersom du ikke overholder søknadsfristen må du sende skriftlig søknad, og du vil stille bak de som har søkt innen fristen.

Vitnemål/kompetansebevis

Siste frist for innlevering av vitnemål/kompetansebevis er 1. juli. Dersom kopi av vitnemål/kompetansebevis ikke blir levert i tide, blir du strøket som søker.

Elever som går i grunnskolen eller på en videregående skole i Aust-Agder eller Vest-Agder, får karakterene direkte overført til inntakskontoret i hjemfylket.

Forhåndssvar

Dersom du er bortreist i den tiden vi gjennomfører inntaket (fra 8. juli og frem til skolestart), kan du forhåndssvare via http://www.vigo.no/ innen 1. juli. For å logge deg inn må du benytte samme brukerID og passord som tidligere.

Søknad til videregående kurs dersom du stryker

Dersom du stryker i ett eller flere fag må du snarest ta kontakt med rådgiver på din skole. Rådgiver vil kunne hjelpe deg å vurdere hva som er best for deg å gjøre, og har også kontakt med inntakskontoret.

Hvis du ikke får tak i din rådgiver kan du kontakte inntakskontoret direkte på e-post til utdanning@vaf.no eller på tlf: 38 02 52 00 mellom kl 10 og 14 på hverdager.

Søkere med vitnemål fra Steinerskolen 

Steinerskolen er eksamensfri og bruker ikke tall- eller bokstavkarakterer. I stedet gis en beskrivelse av elevenes innsats, arbeid og kunnskapsnivå i det enkelte fag. Du som søker inntak i de fylkeskommunale videregående skolene på grunnlag av vitnemål fra Steinerskolen, vil blir vurdert individuelt i samarbeid med Steinerskolen.

Søkere fra andre fylker som ønsker skoleplass i Vest-Agder

Søknad skal sendes inntakskontoret i det fylket du er bosatt som må gi en gjesteelevsgaranti for skoleplass i Vest-Agder. Inntak skjer etter avtale mellom fylkeskommunene.

 

av Åtland, Kristin, publisert 29. januar 2019 | Skriv ut siden