20120322 143234

Du som er elev har, sammen med alle de andre på skolen, ansvar for å bidra til et godt læringsmiljø, slik at du og medelevene trives og lærer mest mulig.

5 forhold er viktige i arbeidet med å utvikle og bevare et godt læringsmiljø:

  • Lærerens evne til å lede klassen og undervisningen
  • Positive relasjoner mellom elev og lærer
  • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
  • Godt samarbeid mellom skole og hjem
  • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

For at du skal lære mest mulig er det også nødvendig med god underveisvurdering. I opplæringsloven brukes ordet sluttvurdering om standpunkt og eksamen. All annen vurdering er underveisvurdering og skal bidra til at du lærer mer. 

4 prinsipper for god underveisvurdering

Gjennom underveisvurderingen skal du som er elev:

  • forstå hva du skal lære og hva som er forventet at deg - mål og kriterier
  • få tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - tilbakemeldinger
  • få råd om hvordan du kan forbedre deg - framovermeldinger
  • være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere ditt eget arbeid og din egen faglig utvikling - egenvurdering

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan hjelpe deg hvis du trenger tilrettelegging og oppfølging av din opplæringssituasjon.

av testvafno2, publisert 13. november 2012 | Skriv ut siden