Vest-Agder fylkeskommune skal i henhold til personopplysningsloven gi informasjon om bruken av datasystemer til elever og foresatte. Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til personopplysningsloven § 19 og § 20.

Elever og foresatte har videre innsynsrett i elevens elevmappe etter personopplysningsloven, forvaltningsloven og forskrift til opplæringsloven. I tillegg har skolens administrative personale og elevens lærere tilgang til elevmappene ved tjenstlig behov.

I dokumentene i høyre marg ligger det mer informasjon om disse rettighetene.

Vest-Agder fylkeskommune vil ha behov for å samle inn personopplysninger om deg som elev ved videregående skole. I personvernerklæringen (se lenke i høyre meny) ligger det forklaringer på hvordan vi bruker opplysningene og hvilke rettigheter du har som elev / foresatt.

Ønsker du innsyn i personopplysningene skolen har om deg, kan du søke om innsyn her: https://skjema.vaf.no/skjema/VAF068/Innsyn_i_elev_personal_og_tannhelsemappe

av Åtland, Kristin, publisert 26. februar 2015 | Skriv ut siden