Helsesøster 

Trine Finsådal-Kristensen er helsesøster på Søgne videregående skole.

Mob: 97 99 03 74

Mail: trine.finsadal@sogne.kommune.no

Hun er tilstede 2 dg i uken 

Helsestasjonen for ungdom (13 - 24 år) i helsehuset på Tangvall er åpen hver tirsdag fra 15.00 - 16.30.

Dette er et gratis tilbud med lege og helsesøster uten timebestilling   

Du kan for eksempel snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 

 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 

 • søvnvansker, ernæring 

 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 

 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 

 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 

 • rusmidler, røyk/snus 

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav. 

 

Rådgiver 

 

Henriette Severinsen er sosial-pedagogisk/yrkes rådgiver for Søgne videregående skole. Hun har samtaler med både elever og foresatte om sosialpedagogiske saker. Hun har individuelle og felles orientering om yrkesfaglig rådgivning. Henriette kan kontaktes for å få veiledning knyttet til ulike utfordringer enten i skolehverdagen eller det er av mer personlig karakter.  

Rådgiver deltar i samarbeid med skolens tilrettelagte team og PPT 

Helsesøster og rådgiver samarbeider tett i forhold til oppfølging av den enkelte elev ved skolen.  

Her finner du nyttige lenker: 
 

 • Vilbli.no. Informasjon til deg som skal søke skoleplass på videregående skole. 

 • Utdanning.no 

 • Informasjon om realfagsstudier og utdanninger. 

 • Samordna opptak. Informasjon om frister og prosedyrer, oversikt over læresteder og studier. Diverse informasjonstjenester. 

Oppfølgingstjenesten 

Henriette  Severinsen er ansatt 20% i oppfølgingstjenesten og er tilknyttet Søgne vgs 

Oppfølgingstjenesten (OT) har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene: 

 • -har ikke søkt videregående skole eller læreplass 

 • -har søkt, men ikke tatt imot plassen 

 • -har avbrutt utdanningen 

 • -er ikke i varig arbeid 

 • -har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av lærekontrakt 

 

Oppfølgingstjenesten kan tilby 

 • -råd og veiledning 

 • -informasjon om opplæring og arbeidsmarkedet 

 • -råd og hjelp til å se opplæring 

 • -hjelp til å finne arbeid eller annen sysselsetting 

 • -oppfølging 

     -Informasjon til deg som har brukt opp retten til videregående opplæring og ønsker: 

studiekompetanse 
fagbrev/svennebrev 

 

av Åtland, Kristin, publisert 8. august 2014 | Skriv ut siden