Lærebøker Alle elever i videregående skole har krav på å få låne gratis læremidler. Det vil altså ikke være nødvendig å skaffe bøker selv. Bøkene vil bli lånt ut på biblioteket i løpet av de første ukene på skolen og leveres tilbake til skolen når du er ferdig med dem. Eleven er selv ansvarlig for å lever tilbake alle bøkene til skolen i god stand for å unngå å måtte erstatte disse.

Elev-PC: Alle elever på vg1 får tilbud om å kjøpe PC av skolen, og dette fungerer slik: Du får utdelt en PC i løpet av de første ukene på skolen og betaler en egenandel hvert år i VG1, VG2 og VG3. Du får beholde maskinen etter endt skolegang.