Trenger du tilrettelegging på eksamen?

Alle elever som utfra en sakkyndig vurdering trenger ekstra tilrettelegging av arbeidsforholdene ved heldagsprøver og eksamen, kan søke om dette.

Søknader kan leveres kontinuerlig, men siste frist er 1. februar 2014. Grunnlaget for søknad kan være lese-/skrivevansker, medisinske eller andre relevante årsaker. Det er elevens eget ansvar å søke, og det er også elevens ansvar å skaffe til veie den sakkyndige vurderingen.

Skolen er meget restriktiv med å behandle søknader som kommer etter søknadsfristen.

Søknadsskjema fås hos kontaktlærer og leveres til kontaktlærer.

av Åtland, Kristin, publisert 25. november 2013 | Skriv ut siden