Søgne vgs arrangerer trafikksikkerhetsdag 20. mars 2017. Russen samarbeider med Nullvisjonen, Søgne Røde Kors, 18pluss og Kristiansandsregionen Brann og Redning. Maria Tellefsen forteller sin historie.

 

Program for trafikksikkerhetsdagen:

09:00 Felles samling i Kultursalen på Søgne gamle Prestegård.
 Russepresidenten og skolen ønsker velkommen.
 Nullvisjonens innlegg.
 Maria Tellefsen forteller sin historie.

10:00 Rullering på 4 poster, 1 lærer følger hver gruppe, 2 fra Russestyret deltar på hver post som medhjelpere for postansvarlige.
Nullvisjonen: Promilleløype og vekter, kraft og konsekvenser ved ulykker
18Pluss/Trafoen: Skaleringer, risikovilje og atferd
Søgne Røde Kors: Opptreden ved trafikkulykker – førstehjelp i praksis
Statens vegvesen: Velte Petter/ Bråstoppen

12:00 Lunsj

12:30 Bil dropp ved Kristiansandsregionen Brann og Redning – frigjøring av fastsittende person

av Åtland, Kristin, publisert 20. mars 2017 | Skriv ut siden