Det blir sommerjobb-messe onsdag 24. januar kl 17-19 på Maries Kafe Søgne omsorgssenter. Det er rettet mot ungdom mellom 15 - 17 år. Det er uforpliktende å møte opp om du er interessert.

NAV Søgne skal i samarbeid med enhetene Livsmestring, Institusjon og Hjemmetjenesten arrangere jobbmesse onsdag 24 januar. De ønsker å finne gledesspredere mellom 15-17 år som ønsker sommerjobb i enheten. Gledessprederne skal bistå ved måltider som at det blir satt opp aktiviteter som de skal være med å arrangere med de eldre.

Hvem: Ungdom i alderen 15-17 år.

Når: Uke 26-28 og 29-31 (2 puljer av 3 uker hver).

Arbeidstid: Klokken 9-14, 3 dager i uka.

Hva: Vi ønsker å ha ungdom i jobb som kan komme og hjelpe til under måltider og bistå med andre aktiviteter.

Lønn etter tariff

 

av Kleivset, Kari Brunvatne, publisert 19. januar 2018 | Skriv ut siden