Hva er Operasjon Dagsverk?

Operasjon Dagsverk er norske elevers egen solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.  Hvert år velger omkring 80 000 norske elever å gi en dag av sin utdanning for å gi utdanning til ungdom i andre deler av verden. Fordi all ungdom kjemper en felles kamp: god utdanning for alle. Ikke fordi vi er like, men fordi vi er like mye verdt.

I år støtter Operasjon Dagsverk Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, og deres lokale partner i Nigerdeltaet i Nigeria Environmental Rights Action. Prosjektet skal gi ungdom i Nigerdeltaet redskapene til å holde oljeselskapene ansvarlige, og skape seg en bedre fremtid med mer bærekraftig ressursbruk.

Gjennom OD-prosjektet 2017 vil nigeriansk ungdom: 

  • Få kunnskap om sine rettigheter.

  • Lære om gode og miljøvennlige muligheter til oljen.

  • Skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi.

  • Ta kampen mot oljesøl og forurensing på en fredelig måte.

Les mer om årets prosjekt her.

Hvordan betale for et dagsverk?

Arbeidsplassene kan betale for dagsverk på www.betale.od.no. Privatpersoner kan betale med vipps og kort, mens bedrifter med organisasjonsnummer kan betale med vipps, kort og faktura. På www.betale.od.no fyller arbeidsgiver inn informasjon om seg selv, elevens navn, skole og klasse, og velger så ønsket betalingsmåte.

Når betalingen er gjennomført kommer man til en side med kvittering og et referansenummer. Denne kvitteringen sendes også på e-post til arbeidsgiver. Referansenummeret skrives på elevens arbeidskort, da det er beviset på at eleven har jobbet på OD-dagen. Det er derfor viktig at du betaler for dagsverket før eleven har avsluttet arbeidsdagen.

Elevrådet ved Søgne videregående skole har valgt heldigital betalingsordning, da er det ikke mulig for eleven å levere inn kontanter.

 Trykk her for å betale for dagsverk!

 Minstepris for dagsverk er: 

400 kr for jobb utført av en elev ved videregående skole

Ved spørsmål angående betaling, vennligst kontakt OD sentralt på telefon 22 99 37 10 eller e-post od@od.no

 

Søgne 26.10.2017

Elevrådet

av Åtland, Kristin, publisert 26. oktober 2017 | Skriv ut siden