Søgne vgs startet opp med nettbasert agronomutdanning høsten 2014.

Hvem er tilbudet aktuelt for?

 

Nettbasert agronomutdanning for voksne er et tilbud til de som:

1. Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområda som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløyser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.

2. Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.

3. Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.

4. Ønsker grunnleggende kunnskap, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.

5. Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål

Søknadsskjema finner du her

Plan for helgesamlinger finner du her

 

av Åtland, Kristin, publisert 1. januar 2015 | Skriv ut siden