Elevrådet har valgt prosjekt "Yrkesfagskole i Haydom, Tanzania med navn HAYDOM VOCATIONAL TRAINING & ENTREPRENEURSHIP CENTRE (HVTEC) i byen Haydom, Tanzania som innsamlingsprosjekt i år som erstatning for Operasjon Dagsverk. Pengene skal gå til bygging av nytt klasserom.

HVTEC ble bygget for 4 år siden ved hjelp av gaver og driftes også inntil videre av gaver fra Norge med reaktor og ansatte fra Haydom by. Skolen økte elevtallet dette året fra 9 i 2014 til 22 i 2016. Dette er med på å gi ungdommer mulighet for jobb. Skolen legger vekt på entreprenørskap for å stimulere til etablering av nye arbeidsplasser. Det er stor arbeidsløshet og svært mye fattigdom i byen med de samfunnsmessige og individuelle utfordringer dette medfører.

Elevrådet inngår en avtale med Stiftelsen Haydoms venner (SHV) som ved hjelp av gaver fra Norge støtter Haydom Lutheran hospital, farmen Muldawa og HVTEC. Sykehuset driftes av den Tanzanianske stat, bistandsmidler fra NORAD og innsamlede midler fra Norge. Farmen driftes av gaver fra Norge og inntekter fra salg av matproduksjonen.  Se www.haydom.no for mer informasjon.

Elever ved skolen sørger for en jobb den dagen til en verdi a kr 350,- eller selger minimum 10 kalendere til inntekt for yrkesfagskolen med bilder fra Haydom.

Ta godt imot elevene når de spør etter jobb eller selger kalendere!!

Hilsen

Elevrådet i samarbeid med ledelsen ved Søgne vgs

av Kleivset, Kari Brunvatne, publisert 27. oktober 2016 | Skriv ut siden