Søgne videregående skole tilbyr en samlingsbasert utdanning fordelt over 2 år. Skolen har hatt god dialog med bransjen for å lage et utdanningsløp som gir deg kompetanse til å kunne utføre vanlige arbeidsoppgaver i gartnernæringen. Søknadsfristen er 25. mai 2018.

Hvem kan søke: DU som ønsker å bli gartner

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 studieår, hovedsakelig i vinterhalvåret.

Målsetning: Gartnerfaglig kompetanse

Søknadsfrist: 25. mai 2018. Etter fristen vil det være løpende opptak

Kostnad: Kostnader vil avhenge av tildeling fra fylkeskommunen.

Utdanningssted: Søgne videregående skole, Søgnetunet

Studiestart: September 2018

Sluttkompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring.


Organisering: Det vil være 9 samlinger første skoleår – noe som tilsvarer studieforløpet for VG2 Landbruk og gartneri. Det neste skoleåret vil det være 9 samlinger – med kompetansemål tilhørende VG3 gartnernæring.

Undervisningen foregår tirsdager og onsdager samt noen helger det første skoleåret. I tillegg vil det bli gitt arbeidsoppgaver på skolens digitale læringsplattform og studiebesøk.

Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler. Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra andre år på yrkesfaglig opplæring eller første år studieforberedende opplæring. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Praksis må ha en varighet på 6 måneder for at søker skal prioriteres foran de uten praksis. 

 

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Kunne starte din egen arbeidsplass.
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge plantefelt
 • Drive produktutvikling

 

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Hagesenter
 • Produksjonsbedrifter
 • Anleggsgartnerbedrifter
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Rådgivning
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

 

Skolen tar forbehold om opprettelse av tilbud dersom tilskudd ikke blir gitt.

 

 

av Linda Rabbe Haugen liha72@vaf.no, publisert 19. april 2018 | Skriv ut siden