Det skjer mange endringer på gården vår. Vi har lagt om de fleste arealer til økologisk drift. Det vil samtidig si at noen ting er endret fra tidligere. Vi skal i mye større grad skal spille på lag med naturen enn tidligere. Vi skal skape gode vilkår for både produksjon av mat og opprettholdelse av mangfold. Vi elsker bier, fugler, insekter og alt som lever i jorda – og det er nettopp dette som gjør at vi kommer til å lykkes med å skape fremtidens produsenter og forbrukere. Vi har jobbet og lært dere det konvensjonelle landbruket og hagebruket i mange år, og det å ikke kunne bruke kjemiske midler, men å tenke dyrking med nye metoder gir oss noen utfordringer som vi er glade for å få!

Hest, storfe, geit og sau spiser gras, som f.eks. timotei, kløver og engsvingel. Eng som høstes og lagres kalles grovfôr og er grunnlaget i norsk produksjon av kjøtt og melk.

God grovfôrkvalitet er viktig for at husdyra skal vokse og trives. Plantenes alder, gjødsling, høstetidspunkt og lagring av graset er viktige faktorer som påvirker kvaliteten i grovfôret. I tillegg spiller nedbør, lys og temperatur en viktig rolle.

Søgne videregående skole bestemt seg for å være en økologisk skole innen 2020. Dette innebærer at gården skal drives etter økologiske prinsipper og godkjennes av Debio.

I økologisk landbruk skal man bevare og styrke naturens naturlige økosystem i så stor grad som mulig. Forebyggende arbeid og god agronomisk kunnskap er viktig.

 Sentrale prinsipper for økologisk planteproduksjon:

·       Forvaltning av jordens fruktbarhet

·       Utvelgelse av arter og sorter

·       Vekstskifte

·       Gjenbruk av organisk materiale

·       Dyrkningsmetoder

av Åtland, Kristin, publisert 4. juli 2019 | Skriv ut siden