Søgne vgs starter opp et nytt kull agronomutdanning for voksne ("voksenagronomen") høsten 2018.

Søgne vgs starter opp med et nytt kull agronomutdanning for voksne høsten 2018. Hvem er tilbudet aktuelt for? Agronomutdanning for voksne er et tilbud til de som:

1. Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområda som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløyser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.

2. Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.

3. Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.

4. Ønsker grunnleggende kunnskap, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.

5. Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål

Søknadsskjema og plan over helgesamlinger finner du oppe til høyre på denne siden.

 

av Knut Sigurd Haugå, publisert 5. april 2018 | Skriv ut siden